OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 09.06.2012 11:20:26 

NCIS

Pravidlá
                                               GIBBSOVE PRAVIDLÁ
                                  ....pár originálnych Gibbsovských pravidiel aj v angličtine..........

 
 • Never let suspects stay together.
 • Nikdy nenechávaj podozrivých spolu.
 • Never screw over your partner.
 • Nikdy nespovedaj svojho partnera.
 • Always wear gloves at a crime scene.
 • Vždy nos rukavice na mieste činu.
 • Don't believe what you're told. Double check.
 • Nikdy never tomu čo povedali. Dvakrát to prever.
 • Never be unreachable.
 • Nikdy nebuď v dosahu(strele).
 • If you have a secret, the best thing is to keep it to yourself. The second-best is to tell one other person if you must. There is no third-best.
 • Ak máš tajomstvo, najlepšie je nechať si ho pre seba. Druhá najlepšia vec je povedať to jednej osobe ak musíš. Tretia najlepšia vec nie je.           
 •  Always be specific when you lie.
 •  Vždy buď presný keď klameš.
               
 • Never take anything for granted.
 • Nikdy nič nevezmi zadarmo.
 • Never go anywhere without a knife.
 • Vždy nos so sebou nôž.(Nikdy nechoď nikam bez svojho noža.)
 • Never date a coworker.
 • Nikdy nechoď na rande s kolegom.
 • It's better to seek forgiveness than ask permission.
 • Je jednoduchšie prosiť o odpustenie ako získať povolenie.
 • Never, ever bother Gibbs in interrogation.
 • Nikdy, neobťažuj Gibbsa otázkami.
 • Never mess with a Marine's coffee if you want to live.
 • Nikdy nerozlej mariňákovi kávu ak chceš žiť.
 •  
 • Never say you're sorry, it's a sign of weakness
 • Nikdy sa neospravedlňuj, je to prejav slabosti.
 • Never marry a woman who eats more than you.
 • Nikdy si nevezmi ženu ktorá zje viac ako ty.